Politica de confidențialitate

ACEASTA NOTIFICARE PUBLICA ESTE PLASATA CA ANEXA PE LANGA CELELALTE AVIZE OFICIALE SI CERERI DE RESPONSABILITATE PE SITE-UL COMPANIEI «KINDERRASH» SAU INCLUSE IN LISTA DOCUMETELOR EXPUSE PE SITE. COMPANIA «KINDERRASH» ÎŞI REZERVĂ DREPTUL DE A FACE ORICE MODIFICARE ÎN TEXTUL DAT, FĂRĂ NOTIFICAREA PREALABILĂ A VIZITATORILOR ACESTUI SITE.

Drepturile de autor

Informaţia de pe site-ul companiei «KINDERRASH» este protejate prin legea drepturilor de autor.

Compania «KINDERRASH» oferă dreptul vizitatorilor site-lui de a folosi materialele publicate în orice scopuri personale şi necomerciale. Cu excepţia situaţiilor specificate, reproducerea (copierea) oricăror materiale de pe site este imposibilă fără acordul în formă scrisă din partea companiei «KINDERRASH».

Drepturile de licenţiere

Informaţiia publicată pe site-ul companiei «KINDERRASH», nu poate fi interpretată ca acordarea de drepturi de licenţă asupra proprietăţii intelectuale, ce aparţine companiei «KINDERRASH» sau persoanelor terţe.

Conţinutul materialelor

Compania «KINDERRASH» a întreprins toate măsurile rezonabile pentru a asigura acurateţea şi relevanţa a informaţiei plasate pe site-ul dat, dar precizia şi completitudinea nu pot fi garantate. Compania «KINDERRASH» îşi rezervă dreptul de a modifica conţinutul materialelor de pe acest site în orice moment la discretia sa.
Produsele sau serviciile, care nu sunt direct legate de compania «KINDERRASH», sunt menţionate doar în scopuri informaţionale. Toată informaţia despre «KINDERRASH» şi părţile terţe de pe acest site este prezentată în forma în care există la dispoziţia companiei «KINDERRASH».

TOATE MATERIALELE DE PE ACEST SITE SUNT PUBLICATE EXCLUSIV ÎN SCOPURI INFORMAŢIONALE ŞI NU POATE SERVI DREPT BAZĂ PENTRU A LUA CAREVA DECIZII DE INVESTIŢII. INFORMATIA PUBLICATA PE SITE INCLUDE PROGNOZE, ASTEPTARI SI EVALUAREA INDICATORILOR FINANCIARI AL ACTIVITATII COMPANIEI «KINDERRASH», CARE SUNT "INDICATIVI", SI IN ACEASTA FORMA NU POT SERVI IN ORICE ALTE SCOPURI. ÎN SPECIAL, sursa de informaţie financiară, dacă nu este specificat altfel, este Sistemul de Evidenţă Managerială a companiei «KINDERRASH»; Astfel de informaţie ESTE neauditată Şi poate include sau nu include date aproximative şi estimări. ORICE utilizator a site-ului este de acord că «KINDERRASH»NU ESTE RESPONSABIL PENTRU VERIDICITATEA SAU EXACTITATEA integralitatea datelor prezentate.

Unele materiale de pe acest site după natura şi conţinutul său sunt prognozabile şi prin urmare, poartă în sine riscuri semnificative şi incertitudini. Vizitatorul site-ului ar trebui să aibă în vedere, că astfel de prognoze sunt preliminare şi evenimentele reale şi circumstanţele pot semnificativ varia în urma influenţării diverşilor factori, incluzând, inclusiv: dependenţa de furnizori în aplicarea şi promovarea noilor produse : concurenţa de preţuri, concurenţa din partea jucătorilor noi şi existenţi pe piaţă sau vânzătorilor specializaţi ; schimbări în politica economică, legislaţiei şi bazei normativ-legislative; schimbului cursului valutar sau condiţiilor de piaţă ; imposibilitatea de a atrage investiţii sau resurse creditare la condiţii accesibile.

Orice desfăşurare a evenimentelor, în legătură cu posibilitatea/imposibilitatea folosirii resursele site-ului dat, precum şi în legătură cu utilizarea de terţe parti a materialelor si documente publicate pe site (inclusiv informaţii, apariţia cărei pe site-ul sa întâmplat nu din iniţiativa companie), compania «KINDERRASH» nu poartă răspundere pentru orice daune directe, indirecte, întâmplătoare sau concomitente, în special, daune şansele ratate, pierderi de profit, creşterea cheltuielilor, pierderea informaţii, etc.

Toate specificațiile și descrierile oferite aici pot fi diferite de specificațiile și descrierile reale ale produsului. KINDERRASHîși rezervă dreptul de a aduce modificări prezentului document și produsului descris oricând, fără a avea obligația de a anunța o astfel de modificare. Toate funcțiile, opțiunile, specificațiile, interfața grafică și alte informații privind produsul oferite în acest document, incluzând (dar fără a se limita la) beneficii, design, prețuri, componente, performanță, disponibilitate și capabilități ale produsului, pot face obiectul unor modificări, fără notificare prealabilă sau obligații. Imaginile produselor sunt modelate și prezentate doar în scop ilustrativ.

Mărcile comerciale

Mărci comerciale, semnele, logotipurile, etc (În continuare - "Mărci comerciale") plasate pe acest site sunt proprietatea companiei «KINDERRASH» şi terţilor părţi. Informaţia publicată pe acest site nu oferă nici un fel de drepturi licenţiate de a folosi orice marcă comercială, fără acordul prealabil în scris al proprietarului.

Politica de confidenţialitate

Informaţia despre vizitatorii site-ului (adresa IP, numele domenului, tipul browserului şi sistemul de operare, data şi ora vizitei, etc) se colectează şi se păstrează în scopul evidenţii statisticii vizitărilor. Această informaţie este publică, astfel compania «KINDERRASH» nu poartă răspundere pentru divulgarea acesteia. Informaţia personală despre vizitatorii acestui site (nume, prenumele, adresa, e-mail, etc) nu se colectează şi nu se păstrează fără acordul utilizatorului.

Referinţe

Link-urile către alte site-uri (externe) sunt plasate pe acest site, gratuit. Informaţia de pe aceste site-uri nu este continuarea sau supliment la materiale companiei «KINDERRASH».

Legislaţia în vigoare

Susţinerea acestui site are loc din oficiul companiei «KINDERRASH», situat în or. Chisinau, Republica Moldova. Toate întrebările legate de accesul utilizatorilor la site şi folosirea informaţiei afişate, se reglementează de legislaţia în vigoare al Republicii Moldova. Orice litigii cu privire la utilizarea site-ului, trebui să fie examinate în instanţa de judecată competentă.